Merge - Är jag Forkad
MERGEbcdg

Är jag Forkad?

1) Öppna debug konsolen

2) Kör kommandot

getblockhash 2350866

3) klistra in utdatan här:

Behöver support?
Anslut till våran Discord